Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Bij het plaatsen van een bestelling gaat u akkoord met de voorwaarden van Het Tierelantijntje

Het Tierelantijntje
Roosendaalseweg 58
4756 AC Kruisland
Telefoonnummer: 06-10406404 (bereikbaar op werkdagen tussen 10.00 – 17.00 uur)
E-mailadres: info@het-tierelantijntje.nl
KVK-nummer:52830675 te Breda
IBAN nummer: NL41INGB0006060909
BIC nummer: INGBNL2A


Bestellen:
• Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de klant verstrekte opdracht per email is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres. de klant en Het Tierelantijntje komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan klant is verzonden. De elektronische bestanden van Het Tierelantijntje gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als een bewijs.
• Alle artikelen zijn eigendom van Het Tierelantijntje totdat de betaling is voldaan. De betaling is voldaan wanneer het bedrag op de rekening van Het Tierelantijntje is bijgeschreven.
• Het ontbinden van een bestelling moet binnen 14 kalenderdagen na het plaatsen van de bestelling door middel van het versturen van een e-mail naar info@het-tierelantijntje.nl

Betalen:
• De betaling geschiedt via het vooraf overmaken. Verzendkosten zijn voor rekening van de klant, hierbij gelden de tarieven van DHL Selektvracht.
• Betaling van een artikel dient binnen 7 dagen te worden voldaan.

Artikelen:
• Alle artikelen zijn oud. Dat betekent dat zij 1 of meerdere eigenaren hebben gehad. Het Tierelantijntje is zo selectief mogelijk bij het inkopen van haar artikelen. Doordat alle artikelen oud zijn, kan het betekenen dat ouderdom zichtbaar is. De koper verklaart zich hiervan bewust te zijn.
• Derhalve kunnen wij geen garantie geven op de artikelen.
• Indien nodig, vermelden wij altijd wat en of er iets afwijkend is aan het artikel.

Levering en levertijd:
• Zodra de artikelen zijn afgegeven bij het postbedrijf, ligt het risico omtrent de verzending bij de klant.
• Verzending van de artikelen vindt zo spoedig mogelijk na betaling plaats. Het Tierelantijntje is niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van artikelen tijdens de verzending.
• Indien de klant er voor kiest om de artikelen af te halen, dienen deze afgehaald en betaald te worden binnen twee weken na totstandkoming van de overeenkomst.
• De genoemde levertijden zijn indicatief en gelden nimmer als fatale termijn. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de klant de overeenkomst in stand laat.

Retourneren:
• Wanneer een artikel niet naar wens is, is het mogelijk het artikel te retourneren. Meld dit zo spoedig mogelijk d.m.v. een e-mail aan info@het-tierelantijntje.nl. Terugsturen moet binnen 7 dagen na ontvangst.
• Retourneren kan alleen als het artikel in dezelfde staat verkeert als toen het verzonden werd door Het Tierelantijntje.
• De verzendkosten rond het retourneren van artikelen zijn voor rekening van de klant.

Verlichting:
• Als klant ben je je er van bewust dat de artikelen zijn vervaardigd in een tijd waarin andere eisen werden gesteld aan veiligheid en gebruik. Daarom raadt Het Tierelantijntje aan de elektra altijd te laten controleren door een elektricien.
• Het Tierelantijntje is nooit aansprakelijk voor schade door het gebruik van bij Het Tierelantijntje gekochte artikelen.

Persoonlijke gegevens:
•De gegevens die door de klant worden verstrekt worden door Het Tierelantijntje vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
- het verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres
- opname in het klantenbestand van Het Tierelantijntje
•Het Tierelantijntje neemt daarbij de van toepassing zijnde privacy regel- en wetgeving in acht.
•Het Tierelantijntje verstrekt geen klantgegevens aan derden.

Aanvullende of afwijkende bepalingen:
•Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


Wij danken U voor het vertrouwen in Het Tierelantijntje.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2011 - 2023 Het Tierelantijntje | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel